TẦM NHÌN CỦA ICTEL

ICTEL mong muốn sẽ dẫn đầu trong ngành đào tạo Anh ngữ qua việc mang đến cho học viên kinh nghiệm học tập giúp thay đổi giá trị cuộc sống.

SỨ MỆNH CỦA ICTEL

Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến các hoạt động của chúng tôi để xây dựng thêm nhiều trung tâm đào tạo Anh ngữ và mang đến cho học viên kinh nghiệm học tập giúp thay đổi giá trị cuộc sống thông qua các chương trình giảng dạy chất lượng cao.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA ICTEL

VĂN HÓA - CON NGƯỜI - CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi rất quý trọng nguồn nhân lực và xem đây là tài sản lớn nhất. Chúng tôi luôn nỗ lực để thu hút, phát triển cũng như giữ chân những nhân viên có năng lực tốt nhất. Về phẩm chất cá nhân, chúng tôi trân trọng các đức tính: trung thực, cầu tiến, năng động, cởi mở, tính toàn vẹn, lòng trung thành, sự cống hiến và làm việc chăm chỉ.